Καλαθι Αγορων

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο Καλάθι Αγορών σας!

Όροι Χρήσης

Η παρούσα ιστοσελίδα λειτουργεί υπό την έγκριση και επίβλεψη της «ΔΟΥΒΡΗΣ» - στο εξής θα αναφέρεται ως εταιρία χάριν συντομίας - και αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα της προαναφερθείσας εταιρίας που δημιουργήθηκε από την ίδια για την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου.

Η περαιτέρω χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την πλήρη, ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων χρήσης.

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Αφού δε οι αναθεωρημένοι όροι γίνουν γνωστοί μέσα από τις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος, η περαιτέρω χρήση της ιστοσελίδας αυτομάτως δηλώνει την παραδοχή εκ μέρους του χρήστη των μεταβολών που πραγματοποιήθησαν.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 

Ο σχεδιασμός και τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΔΟΥΒΡΗΣ και προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού & Ευρωπαϊκού Δικαίου. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή των περιεχομένων. Τυχόν αναπαραγωγή ή μετάδοση των πληροφοριών της ιστοσελίδας επιτρέπονται μόνο κατόπιν γραπτής άδειας της ΔΟΥΒΡΗΣ.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 

Η εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι παρεχόμενες πληροφορίες που αφορούν τα προϊόντα να είναι πλήρεις, ορθές και έγκυρες. Καθώς όμως η πλειονότητα των πληροφοριών παρέχονται από τις επίσημες αντιπροσωπείες των προϊόντων η εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ακρίβεια τους. Επιπλέον, η εταιρία ένεκα καλής πίστης, δεν δεσμεύεται και δεν ευθύνεται για λάθη εκ παραδρομής κατά την καταχώρηση των στοιχείων. Συνεπώς, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στον ιστοχώρο αυτό παρέχονται χωρίς εγγύηση και η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτά.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

Η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει στον χρήστη, άμεσα ή έμμεσα και με οποιοδήποτε τρόπο από την χρήση της ιστοσελίδας μας και από τις περαιτέρω συναλλαγές με το ηλεκτρονικό κατάστημα.

 

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ


Με την χρήση της ιστοσελίδας ο επισκέπτης αποδέχεται και δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό κατάστημα για:

 

- αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην εταιρία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου


- αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.

 

- αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

 

- αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,

 

- αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

- ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,

 

- παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,

 

- συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. Επιπλέον, ο χρήστης δεσμεύεται πως τα στοιχεία που παρέχονται από αυτόν κατά την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι ακριβή και σωστά καθώς και ότι αναλαμβάνει την ευθύνη και τις τυχόν συνέπειες πιθανής ζημίας από την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και του λογαριασμού του από μη εξουσιοδοτημένα από αυτόν άτομα.

 

ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

 

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τις τιμές των προϊόντων όποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση οι τιμές των προϊόντων είναι αυτές που αναγράφονται στην ιστοσελίδα και στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και φυσικά αφορούν μόνο το ηλεκτρονικό κατάστημα.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Για την ολοκλήρωση των συναλλαγών θα απαιτηθούν από τον χρήστη προσωπικά στοιχεία. Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες τα προσωπικά στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται και προορίζονται αποκλειστικά για την διεκπεραίωση των συναλλαγών για τις οποίες ζητήθηκαν. Τα στοιχεία αυτά δεν δημοσιοποιούνται και δεν αποκαλύπτονται με κανέναν τρόπο. Η εταιρία μας δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές ώστε να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη και οι πληροφορίες που δίνονται για την διεκπεραίωση των συναλλαγών θα μείνουν απόρρητα και ασφαλή.

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΖΗΜΙΑΣ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 

Τα προς αποστολή προϊόντα καλύπτονται από ασφάλεια για τυχόν ζημία ή απώλεια κατά την μεταφορά, όταν αυτά μεταφέρονται με φορτηγά της εταιρίας μας. Στην περίπτωση που δεν μεταφέρονται με ιδιόκτητα φορτηγά η εταιρία ευθύνεται μέχρι την παράδοση των προϊόντων στο πρακτορείο μεταφοράς ή την εταιρία ταχυμεταφορών με τα οποία συνεργάζεται.

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

Σε όλα μας τα είδη παρέχεται εγγύηση και ο χρόνος αυτής ορίζεται από την εκάστοτε κατασκευάστρια εταιρία. Η εγγύηση αυτή σας παρέχει τα νόμιμα δικαιώματά σας, όπως αυτά πηγάζουν από το εφαρμοστέο Δίκαιο, σε ότι και με τους όρους που ορίζει το περιεχόμενό της.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εταιρία ΔΟΥΒΡΗΣ σας προσφέρει την προνομιακή επέκταση της εγγύησης σε 3 χρόνια χωρίς επιπλέον κόστος για όσα προϊόντα η αξία τους ξεπερνά τα 100€. Μοναδική προϋπόθεση είναι να έχετε στην κατοχή σας την απόδειξη αγοράς.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ /ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

 

Οι όροι που διέπουν την επιστροφή προϊόντων, την υπαναχώρηση και την ακύρωση παραγγελίας καθώς και οι λεπτομέρειες για την διενέργεια αυτών αναφέρονται στην ενότητα Επιστροφές προϊόντων-Ακύρωση Παραγγελίας.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

Η αποστολή των προϊόντων γίνεται όπως αυτή περιγράφεται στην ενότητα Τρόποι Αποστολής-Χρόνος Παράδοσης. Η εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για παράδοση των προϊόντων εντός των αναγραφόμενων χρόνων αλλά δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη ευθύνης για την για οποιοδήποτε λόγο καθυστέρηση.

 

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

 

Απαγορεύεται ρητά η χρήση της ιστοσελίδας και συνακολούθως οι οποιεσδήποτε συναλλαγές μπορούν να υπάρξουν με το ηλεκτρονικό κατάστημα από ανήλικους.

Υλοποιήθηκε από την ERGOLOGIC AEBE